•  
  •  
Herzlich willkommen

Hannibal, Mischlingsrüde


Klein-Hannibal

Hä, was esch....chome jo.....Logan, Mischlingsrüdegrüezi metenand....ou,was esch do äne...
esch glaub nüd gsih...
Quelle Fotos: DogLeaderTraining (urheberrechtlich geschützt)